-

ު Ѳ, , , ²Ͳ

ϲ ˲Բֲ

Правове забезпечення та регулювання освітньої діяльності


      Педагогічні, науково-педагогічні працівники з дисциплін правничого профілю підготовки,
педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів) педагогічні, науково-педагогічні працівники з організаційно-правового забезпечення освітньої діяльності

( / )

      30 (год) / 1ЄКТС

      Програму спрямовано на засвоєння знань щодо сучасної нормативно-правової бази щодо суб’єктів освітнього процесу та напрямів регулювання юридичних питань в освітній діяльності

      Засвоювані компетентності:
Здатність дотримуватись вимог нормативно-правових документів, що регламентують організацію освітнього процесу
Здатність здійснювати виховний вплив на особистість учня/слухача з врахуванням вимог нормативно-правових документів, що регламентують організацію освітнього процесу
Здатність взаємодіяти з представниками державних служб, соціальними партнерами з питань правового забезпечення освітньої діяльності
Здатність застосовувати знання щодо безпечної цифровізації освіти